Trang chủ Câu hỏi thường gặp Ban tư vấn cho em hỏi năm nay ĐHQGHN có tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực không và nếu có thì khi nào? Thời gian tổ chức?
1
Bạn cần hỗ trợ?