Trang chủ Các khoa đào tạo

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

1. Thông tin liên hệ - Địa chỉ liên hệ: Khoa Xã hội và Nhân văn, cơ sở 1, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98, phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. - Điện thoại:  - Email: khxh@daihocthudo.edu.vn 2. Chức năng, nhiệm vụ -  Là đơn vị chuyên môn trực...
1
Bạn cần hỗ trợ?