Trang chủ Đại học chính quy

Thông tin tuyển sinh khoa Ngoại ngữ năm 2020 - 2021

Đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu của Khoa gồm: 05 tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh, 22 thạc sĩ và 01 Cử nhân được đào tạo bài bản, quy chuẩn từ nhiều trường đại học danh tiếng trong - ngoài nước như: Đại học Victoria - Australia, Đại hoc Tổng hợp Melbourne – Australia; Đại học Trùng Khánh - Trung Quốc;...
1
Bạn cần hỗ trợ?