Trang chủ Câu hỏi thường gặp Đăng kí trực tuyến xong có kết quả mới báo nộp hồ sơ hay như nào, báo kết quả qua phương thức gì?

Câu hỏi: Đăng kí trực tuyến xong có kết quả mới báo nộp hồ sơ hay như nào, báo kết quả qua phương thức gì?

Trả lời: Khi có kết quả xét tuyển, nhà trường sẽ thông báo trên trang web cảu trường và có kèm theo hướng dẫn để thí sinh thực hiện các bước tiếp theo.

10:13:21   03/06/2020
1
Bạn cần hỗ trợ?