Trang chủ Tin tức Điểm trúng tuyển 3 năm gần nhất

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT ĐIỂM THI THPT

Nhóm ngành/ Ngành

Tuyển sinh 2018

Tuyển sinh 2019

Tuyển sinh 2020

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển

Khối ngành I

GD Mầm non (ĐH)

90

37.58

77

30.5

120

20

GD Tiểu học (ĐH)

120

25.25

180

24

160

28.78

GD đặc biệt (ĐH)

30

21.58

20

24.25

80

20

GD công dân (ĐH)

30

22.58

22

25

30

20

SP Toán học (ĐH)

40

26.58

62

24

80

29.03

SP Vật lí (ĐH)

20

23.03

10

24

30

X

SP Ngữ văn (ĐH)

40

28.67

55

25.5

80

28.3

SP Lịch sử (ĐH)

20

21.33

10

23.5

30

20

GD Mầm non (CĐ)

165

29.52

88

27

50

19

GD Tiểu học (CĐ)

180

22.2

80

22.25

X

X

GD Thể chất (CĐ)

30

27.42

30

40

X

X

SP Toán học (CĐ)

30

20.68

X

X

X

X

SP Hóa học (CĐ)

20

21.23

10

21.5

X

X

SP Ngữ văn (CĐ)

30

24.47

X

X

X

X

SP Địa lí (CĐ)

20

20.5

10

22.25

X

X

SP tiếng Anh (CĐ)

30

25.05

40

21.5

X

X

QL Giáo dục (ĐH)

40

21.25

30

18

40

20.33

Khối ngành III

QT kinh doanh

80

25.85

80

20

80

29.83

Luật

90

29.28

90

20

50

29.25

Quản lí công

30

15.0

30

20

80

18

Khối ngành V

Toán ứng dụng

30

20.95

30

20

30

18

CNTT

40

23.93

70

20

80

29.20

Logistics và quản lí chuỗi cung ứng

90

23.83

80

20

80

29.82

CN&KT môi trường

30

X

X

X

30

X

Khối ngành VII

Công tác xã hội

40

22.25

40

18

40

18

Chính trị học

30

19.83

30

18

40

18

Ngôn ngữ Anh

90

27.8

90

27.5

120

29.88

NN Trung Quốc

90

27.02

90

28

120

30.02

Việt Nam học

50

22.58

40

18

40

22.08

Quản trị khách sạn

80

30.75

80

18

120

30.20

Quản trị DVDL và lữ hành

41

30.42

80

18

120

29.93

TỔNG:

1.796

 

1.614

 

1730

 

 
09:06:17   20/04/2021
1
Bạn cần hỗ trợ?