Trang chủ Tin tức Điểm trúng tuyển của các ngành đào tạo hai năm tuyển sinh gần nhất

 

Nhóm ngành/ Ngành

Năm tuyển sinh 2018

Năm tuyển sinh 2019

Chỉ tiêu

Số nhập học

Điểm trúng tuyển

Chỉ tiêu

Số nhập học

Điểm trúng tuyển

Khối ngành I

 

 

 

 

 

 

Giáo dục Mầm non (ĐH)

90

92

37.58

77

44

30.5

Giáo dục Tiểu học (ĐH)

120

110

25.25

180

187

24

Giáo dục đặc biệt (ĐH)

30

43

21.58

20

35

24.25

Giáo dục công dân (ĐH)

30

13

22.58

22

10

25

Sư phạm Toán học (ĐH)

40

65

26.58

62

61

24

SP Vật lí (ĐH)

20

11

23.03

10

8

24

SP Ngữ văn (ĐH)

40

60

28.67

55

51

25.5

SP Lịch sử (ĐH)

20

28

21.33

10

19

23.5

Giáo dục Mầm non (CĐ)

165

78

29.52

88

15

27

Giáo dục Tiểu học (CĐ)

180

97

22.2

80

75

22.25

Giáo dục Thể chất (CĐ)

30

17

27.42

30

3

40

Sư phạm Toán học (CĐ)

30

30

20.68

0

0

0

Sư phạm Hóa học (CĐ)

20

0

21.23

10

5

21.5

Sư phạm Ngữ văn (CĐ)

30

37

24.47

0

0

0

Sư phạm Địa lí (CĐ)

20

15

20.5

10

6

22.25

Sư phạm tiếng Anh (CĐ)

30

46

25.05

40

23

21.5

Quản lí Giáo dục (ĐH)

40

32

21.25

30

17

18

Khối ngành III

 

 

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

80

101

25.85

80

43

20

Luật

90

88

29.28

90

39

20

Quản lí công

30

25

15.0

30

20

20

Khối ngành V

 

 

 

 

 

 

Toán ứng dụng

30

11

20.95

30

12

20

Công nghệ thông tin

40

86

23.93

70

34

20

Logistics và quản lí chuỗi cung ứng

90

85

23.83

80

50

20

Công nghệ KTMT

30

0

 

 

 

 

Khối ngành VII

 

 

 

 

 

 

Công tác xã hội

40

38

22.25

40

12

18

Chính trị học

30

20

19.83

30

8

18

Ngôn ngữ Anh

90

135

27.8

90

99

27.5

Ngôn ngữ Trung Quốc

90

160

27.02

90

115

28

Việt Nam học

50

52

22.58

40

26

18

Quản trị khách sạn

80

100

30.75

80

26

18

Quản trị DVDL và lữ hành

41

109

30.42

80

13

18

TỔNG

1.796

1.784

 

1.614

1.057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: Điểm trúng tuyển là tổng điểm ba môn xét tuyển (trong đó có môn nhân hệ số 2) cộng với điểm ưu tiên nếu có.

 

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Hotline: 0915184316 - 0913925619

Fanpage: facebook.com/hnmu.edu.vn

09:14:00   04/06/2020
1
Bạn cần hỗ trợ?