Trang chủ Tin tức Hướng dẫn nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1 (thay thế thông báo cũ)

1. Đối với thí sinh đã dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 (thi tháng 7/2021)

Sau khi thí sinh nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021, nếu thí sinh có nhu cầu nhập học tại trường thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xác nhận nhập học

Thí sinh gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 về trường Đại học Thủ đô Hà Nội để xác nhận nhập học tại trường.

Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (thư bảo đảm) về địa chỉ: Phòng QLĐT&CTHSSV, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thời gian từ ngày 06/8/2021 đến 22/8/2021, sau thời gian trên, nếu thí sinh không nộp hồ sơ xác nhận nhập học, Nhà trường coi như thí sinh không có nguyện vọng tham gia học tại trường và sẽ hủy kết quả xét tuyển của thí sinh.

Bước 2: Nộp hồ sơ nhập học chính thức (sau khi đã hoàn thành bước 1 và nhận được Giấy báo trúng tuyển và nhập học của Trường)

Sau khi thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 về trường, từ ngày 25/8 đến 10/9/2021, Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học tới thí sinh qua đường bưu điện (theo địa chỉ do thí sinh cung cấp khi đăng kí xét tuyển).

Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của Nhà trường để chuẩn bị hồ sơ và nhập học chính thức tại trường, dự kiến từ ngày 04/10-10/10/2021 (thí sinh theo dõi trên website của nhà trường).

2. Đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021

Sau khi thí sinh nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021, thí sinh có nhu cầu nhập học tại trường thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xác nhận nhập học

Thí sinh gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 về trường Đại học Thủ đô Hà Nội để xác nhận nhập học tại trường trước ngày 25/8/2021, sau thời gian trên, nếu thí sinh không nộp hồ sơ xác nhận nhập học, Nhà trường coi như thí sinh không có nguyện vọng tham gia học tại trường và sẽ hủy kết quả xét tuyển của thí sinh.

Thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện (thư bảo đảm) về địa chỉ: Phòng QLĐT&CTHSSV, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Bước 2: Nộp hồ sơ nhập học chính thức (sau khi đã hoàn thành bước 1 và nhận được Giấy báo trúng tuyển và nhập học của Trường)

Sau khi thí sinh nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT năm 2021 về trường, từ ngày 25/8 đến 10/9/2021, Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học tới thí sinh qua đường bưu điện (theo địa chỉ do thí sinh cung cấp khi đăng kí xét tuyển).

Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của Nhà trường để chuẩn bị hồ sơ và nhập học chính thức tại trường, dự kiến từ ngày 04/10-10/10/2021 (thí sinh theo dõi trên website của nhà trường).

3. Đối với thí sinh đã tốt nghiệp từ năm 2020 trở về trước

Thí sinh đã hoàn thành thủ tục xác nhận nhập học (đã nộp bản gốc học bạ THPT cho Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) thực hiện việc nhập học chính thức theo thông báo trên giấy báo trúng tuyển và nhập học.

Từ ngày 25/8-10/9/2021, Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học tới thí sinh. Căn cứ theo hướng dẫn, thí sinh chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục nhập học chính thức tại trường (hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện), dự kiến từ ngày 04/10-10/10/2021.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay đổi kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ban hành văn bản này thay thế cho Thông báo số 702/TB-ĐHTĐHN ngày 23/7/2021 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc hướng dẫn xác nhận nhập học đối với thí sinh xét tuyển đợt 1.

Thí sinh có thể liên hệ với nhà trường theo các số điện thoại: 0986735046; 0986735072 hoặc tại fanpage của trường theo địa chỉ: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/ để được tư vấn tuyển sinh; Email: tuyensinh@daihocthudo.edu.vn.

09:11:16   07/08/2021
1
Bạn cần hỗ trợ?