Trang chủ Các khoa đào tạo Khoa Sư phạm

Thông tin chung khoa Sư phạm

1. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm, cơ sở 3 Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 6, phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 

- Email: supham@daihocthudo.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

-  Là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường có chức năng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non, giáo viên Phổ thông và các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học sư phạm.

- Phân công và quản lý giảng dạy các môn học mà các giảng viên của Khoa đảm nhận cho các hệ đào tạo khác của Trường; liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở giáo dục ngoài Trường về lĩnh vực được phân công.

3. Quá trình phát triển

02:26:28   23/06/2020
1
Bạn cần hỗ trợ?