Trang chủ Câu hỏi thường gặp Kinh phí thực tập của sinh viên?

Câu hỏi: Kinh phí thực tập của sinh viên?

Trả lời: Sinh viên đi thực tập mà phải đóng kinh phí cho đơn vị hướng dẫn thực tập thì được nhà trường hỗ trợ 1 phần kinh phí theo định mức hằng năm. Tuy vậy, nhiều đơn vị thực tập đã hỗ trợ cho sinh viên kinh phí ăn trưa, trả lương thực tập, …

02:32:44   05/06/2020
1
Bạn cần hỗ trợ?