Trang chủ Chứng chỉ Thông báo thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT khóa CNTT200-HNMU

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin khóa CNTT200-HNMU:

1.     Đối tượng, mục đích:

08:38:09   01/06/2020
1
Bạn cần hỗ trợ?